Dinspre etica grijii

Etica grijii răspunde la o problemă actuală neclară mie. În principiu, se reclamă o inegalitate pe palier social, economic, politic și cultural, între bărbați și femei. Din punct de vedere normativ, feminismul solicită egalitate între bărbați și femei. Pe de altă parte, descriptiv, femeile apar dezavantajate în ceea ce privește drepturile și libertățile în sferele menționate anterior. Fundamentul eticii grijii este susținut de piloni descriptivi, considerându-se că femeile au fost suprimate, iar bărbații au avut controlul absolut asupra istoriei.

În principiu, între bărbați și femei sunt reclamate diferențe de abordare a realității. De cele mai multe ori, bărbații sunt preocupați cu dreptatea, realitatea de fapt, decid în termeni precum drept-nedrept sau bine-rău, apelează doar la logică (bazată pe reguli), pun accent pe prezent, iau decizii stricte, caută independența, dezvoltă o rigiditate socială, interacționează tranzacțional și urmăresc un lanț de comandă. De cealaltă parte, femeile sunt preocupate de dreptate contextuală cu puternice influențe emoționale, mijlocesc în termenii impactului asupra relațiilor dintre oameni, susțin compasiunea, grija și considerația, se gândesc în viitor, preferă excepțiile unde sunt constructive, fructifică dependența, sunt orientate către om ca existență, interacționează transformațional și se dezic de ierarhiile de comandă.

Deși se așează în antiteză bărbații și femeile conviețuiesc deoarece, la nivelul cel mai abstract, drepturile și libertățile oamenilor, femei și bărbați, nu sunt de facto afectate.

17 Nov 2014 • CAIET